Cennik giełdowy
 

Towary poniżej przedstawione nie ukazują prawdziwej ceny sprzedaży, a tylko odzwierciedlają tą cenę w przybliżeniu.

Należy wiedzieć, że ta cena zależy od wielu czynników, między innymi takich jak ; ostatnio modny brak klienta, mniejsza

ilość danego towaru, jakość tego towaru., popyt towaru, itd...

Przedstawiłem tu tylko ułamek tych czynników i proponuję nie sugerować się tymi cenami, ponieważ można się głęboko

rozczarować. Ten cennik podaję do wiadomości dla kupujących aby mniej więcej wiedzieli ile muszą wydać na swoje hobby

 na południu Polski a zwłaszcza w Krakowie. Tutaj , na Internecie, niesprzedaje się towarów.

Cena kolekcjonerska to taka za jaką kolekcjoner sprzedaje lokomotywę z uwagi na to, że modeli tych jest bardzo mało.

       
Co?
Jaka?
Firma?
Cena (w zł)?
LOKOMOTYWY H0  BR01z olejowym i węglowym tendrem Piko 220,00
  BR23 Piko kolekcjonerska
  BR50 Piko kolekcjonerska
  BR03 Piko 200,00
  BR41 Piko 250,00
  BR89 Piko 200,00
  BR89-saska Piko 200,00
  BR38-kolekcja Piko 250,00
  BR56-kolekcja Piko/Gitzold 250,00
  BR75 Piko 110,00
  BR75-kolekcja Piko 150,00
  BR66 Piko 180,00
  BR55 - saksońska Piko 150,00
  BR55 - DR używana Piko 100,00
  BR64 Piko 150,00
  BR24 Piko 150,00
  E11- użwana Piko 130,00
  E11-z kolekcji Piko 160,00
  E42-z kolekcji Piko 160,00
  BR211-z kolekcji Piko 160,00
  BR244-z kolekcji Piko 160,00
  E44 ze starej kolekcji Piko 150,00
  E44 z nowszej kolekcji Piko 160,00
  E69 zielona z kolekcji Piko 90,00
  E144-z kolekcji Piko 160,00
  BR118-używana Piko 70,00
  BR118 z kolekcji Piko 150,00
  BR110 Piko 100,00
  V100 Piko 100,00
  BR120 - używana Piko 150.00
  BR120 - kolekcja Piko 200,00
  BR130 - kolekcja Piko 130,00
  BR130 - różne wersje Piko 120,00
  BN150 Piko do 100,00
  SVT - 1 motorowy Piko 130,00
  V200 z 3 szyną Marklin 150,00
  V200 Piko 120.00
  Nohaby Piko 130,00
  Lok.Junior Piko od 20,00
       
       WAGONY H0
Piętrus PKP 2-czl. Piko 150,00
  Pullmany Piko 60,00-90,00
  Osobowe 2-osiowe różne Piko 10,00 - 30,00
  Węglarki 2-os. Piko 10,00 - 25,00
  Towarowe 2-os. Piko 10,00 - 25,00
  Wagon samowyładowczy Piko 70,00
  Cysterny 4-os Piko 45,00-50,00
  Cysterny 2-os Piko 20,00-30,00
  Wagony polskie Piko do 50,00
       
  TORY H0 - KLASYCZNE
Proste polskie Polska 0,50
  Proste niemieckie Piko 1,50
  Łuki 880mm Piko 0,50
  Łuki 780mm Piko 0,50
  Reszta torów Piko po 1,00
  Tory kontaktowe Piko 3,00
  Wszystkie do podłączeń Piko po 2,00
  Krzyżówki Piko 5,00 - 10,00
  Zwrotnice ręczne Piko od 10,00-15.00
  Zwrotnice elektryczne Piko 20,00-25,00
       
  TORY H0 - MODELOWE
Proste i łuki używane Najgorszych firm po 1,50
  Proste nieużywane Lepszych firm po 2,50
  Łuki nieużywane Lepszych firm po 2.00
  Reszta Różne po 1,00
  Podłączeniowe Różne po 2,00
  Krzyżówki Różne po 10,00
  Zwrotnice bez siłowników Różne 20,00 - 30,00
  Zwrotnice Najgorszych firm 10,00 - 15,00
  Siłownik Pilz 20.00
  Wsówki do torów Różne od 0,20-0,30
       
        ZASILACZE
FZ1,FZ2 Piko 50,00 - 80,00
  Mały do kompletu Berliner Bahnen 15,00
  Inne Piko 20,00 - 40,00
       
      KLAWIATURY
Typowa do TT i H0 Berliner Bahnen 10,00

nowa-15.00

  Starego typu duża Piko 8,00
  Starego typu Marklin, Fleischmann 5,00
       
PRZEKAŹNIKI
Orginalne B-TT-B 20,00-25,00
       
        AKCESORIA
Domki różne sklejone Piko 5,00 - 30,00
  Zapory polskie Polska 10,00
  Zapory niemieckie Piko 15,00
  Mosty Polska, inne 10,00-20,00
  Drzewka z makiet Każdej firmy po 2,00-3,00
  Katalogi Różne od 10,00
       
         LOKOMOTYWY TT BR81 Berliner-TT-Bahnen 70,00
  BR86 stan idealny B-TT-B 150,00
  BR86-używana B-TT-B 75,00
  BR92 B-T-B 70,00-90.00
  BR56 B-TT-B 140,00
  BR254 stan idealny B-TT-B 200,00
  BR254-używana B-TT-B 120,00
  BR35 stan idealny B-TT-B 200,00
  BR35-używana B-TT-B 160,00
  BR23 z kolekcji Zeuke 200,00
  BR23 używana Zeuke 170,00
  E499 idealny B-TT-B 130,00
  E499 używana Zeuke 70,00
  BR80-junior B-TT-B 25,00
  M61 B-TT-B 150,00
  BR118 stan idealny B-TT-B 160,00
  BR130 stan idealny B-TT-B 150,00
  Inne B-TT-B do 100,00
       
          WAGONY  TT Piętrus PKP B-TT-B 50,00
  Pullmany B-TT-B od 20-40,00
  Osobowe 2-osiowe B-TT-B i Zeuke od 10-40,00
  Towarowe 2-osiowe B-TT-B i Zeuke od 10- 40,00
       
     TORY KLASYCZNE TT Proste-228mm      6110 B-TT-B 1,50
  Proste-114mm      6120 B-TT-B 0,70
  Proste-105mm      6130 B-TT-B 0,70
  Proste-57mm        6140 B-TT-B 1,00
  Proste-14,5mm     6150 B-TT-B 2,00
  Łuk podł.-45*       6520 B-TT-B 2,00
  Łuk-45*               6210 B-TT-B 1,00
  Łuk-22,5*            6220 B-TT-B 0,70
  Łuk-11,25*          6230 B-TT-B 1,00
  Łuk-7,5*              6240 B-TT-B 1,00
  Łuk-22,5*            6310 B-TT-B 0,70
  Łuk-11,25*          6320 B-TT-B 1,00
  Łuk-7,5*             6330 B-TT-B 1,00
  Łuk-15*              6340 B-TT-B 3,00
  Łuk-15*              6350 B-TT-B 3,00
  Odcinek wyprzęg. 6710 B-TT-B 10,00
  Odcinek rozdziel.  6620 B-TT-B 2,00
  Odcinek przeryw.  6610 B-TT-B 2,00
  Odcinek z diodą    6630 B-TT-B 2,00
  Odcinek kontakt.   6640 B-TT-B 3,00
  Skrzyżow.22,5*     6910 B-TT-B 3,00
  Skrzyżow.45*       6920 B-TT-B 5,00
  Zwrotnice autom.      6851/6852  B-TT-B od 10-20,00
  Zwrotnice ręczne  6825 B-TT-B od 7,5-10,00
  Rozjazd angielski 6860 B-TT-B min.20