Dokumentacje

Rozróżniamy dokumentację: fabryczną, źródłową, modelarską i warsztatową.

Najcenniejsza dla modelarzy jest dokumentacja źródłowa. Są to notatki, fotografie, szkice, reklamówki, foldery, katalogi, książki i czasopisma.

Wiele informacji znajdziemy w zbiorach Muzeum Kolejnictwa lub w Internecie.

Możemy gromadzić je dopóki nie zbierzemy wszystkiego co nas interesuje i co nam jest potrzebne do wykonania modelu.

Również ważne jest uzyskanie zgody na fotografowanie taboru i obiektów kolejowych, ponieważ jest to tajemnicą państwową i moglibyśmy naruszyć prawo.

Po zgromadzeniu wszystkich materiałów należy je uporządkować i szczegółowo opracować.