Niezapomniana literatura kolejowa

polska;

Charakterystyka normalno-torowych pojazdów trakcyjnych. Fijałkowski J., Kowalewski W., WKŁ, Warszawa 1970.

Drogi kolejowe. Szajer R., WKŁ. Warszawa 1971.

Encyklopedia kolejnictwa EISENBAHN-LEXIKON. Transpress, Berlin 1976.

Historia lokomotywy elektrycznej. Haut F.J.G., WKŁ, Warszawa 1975.

Jak kolej zdobyła świat. Orłowski B., RSW "Książka-Prasa-Ruch", Warszawa 1978.

Kalendarz-Poradnik Kolejowca Polskiego (Obywatelski i Służbowy)-roczniki, Komiński J. 1926-rocznik pierwszy.

Koleje niekonwencjonalne. Schneigert Z., WKŁ, Warszawa 1972.

Koleje Polskie 1842-1972. Pisarski M., WKŁ, Warszawa 1974.

Kontenery. Gęsiarz Z., PWE, Warszawa 1975.

Książki z serii TABOR PKP (opisy lokomotyw, wagonów silnikowych i zespołów trakcyjnych).

Lokomotywy spalinowe produkcji HCP serii SP45, SU46, SP47. Ćwikła M., Tarczyński P. Wyd. Kolpress.

Lokomotywy spalinowe serii SM03 Typ LS 150 i 2LS 150. Bremski J., WKŁ.,Warszawa 1973.

Lokomotywy spalinowe serii ST43. Gronowicz J., Obremski J., WKŁ., Warszawa 1970

Lokomotywy elektryczne serii ET21. Sikorski J., Tajor T., WKŁ., Warszawa 1974.

Lux Torpeda PKP. Pokropiński B. 1988.

Modelarstwo kolejowe. Janowski J.K., WKŁ, Warszawa 1970.

Mechaniczne urządzenia zrk. Mikulski A., WKŁ., Warszawa 1975.

Miniaturowe Kolejnictwo. Dąbrowski T., WKŁ., Warszawa 1979.

Modele Kartonowe Wagonów i lokomotyw. Dąbrowski T. ISBN.

Modele kolei. Wiśniewski L. Nasza Księgarnia, Warszawa 1954.

Modelarstwo Kolejowe. WKŁ. Warszawa 1971.

Mosty kolejowe. Sznurowski M., WKŁ, Warszawa 1975.

Nasze koleje.Pokropiński B., WKŁ., Warszawa 1985.

Normalnotorowe wagony PKP. Charakterystyki techniczno-eksploatacyjne. Janiak M., Kalinkowski A., WKŁ, Warszawa 1975.

Organizacja Ruchu Kolejowego. Sankowski K., WMŁ, Warszawa 1988.

Praca zbiorowa: INFORMATOR KOLEJARZA. WKŁ, Warszawa 1971-1975.

Polskie Parowozy Exportowe. Pokropiński B., MK 1993

Parowozy kolei polskich. Piwowoński J., WKŁ, Warszawa 1978.

Pojazdy trakcyjne. Kowalski E., WKŁ, Warszawa 1976.

Poradnik dyżurnego ruchu. Nowosielski L., WKŁ, Warszawa 1974.

Poradnik elektromontera sieci trakcyjnej PKP. Świderek S., WKŁ, Warszawa 1968.

Podręcznik Toromistrza. Czubaszyński J., Mazowiecki J., Wyd.Komunikacyjne, Warszawa 1959.

Przepisy eksploatacji kolei (PET). Wydawnictwo Komunikacyjne 1956.

Rozkład jazdy pociągów Węzła Warszawskiego. WKŁ., Warszawa 1975

Tabor Kolejowy. Krzemieniecki A., WKŁ, Warszawa 1976.

Vademekum maszynisty. 1988.

Wagony i hamulce kolejowe. Neuman T., WKŁ, Warszawa 1976.

Zarys gospodarczych dziejów transportu. Wielopolski A., WKŁ, Warszawa 1975.

Plany modelarskie nr 53. Dąbrowski T., LOK, Warszawa 1971.

Mały modelarz nr 9/75. Dąbrowski T.

Przeglądy kolejowe,Przegląd Komunikacyjny

Tygodnik Sygnały

Modelarz

Młody Technik

Horyzonty Techniki

i wiele innej.

 

obca;

Modelleisenbahn. Trost G., Transpress, Berlin 1973-1974.

Modellbahnbiicherei, Transpress, Berlin 1975-1977.

Der Modelleisenbahner

Deutsche Einsenahn Technik

Źeleznićar

La vie du rail

i inne.