Odwzorowanie

Odwzorowanie może być wierne i uproszczone.

Wierne, czyli rzeczywiste nie ma zastosowania w praktyce modelarskiej.

Głównie stosuje się odwzorowanie uproszczone.

Już sam fakt, że modele lokomotyw nie wypuszczają kłębów pary i dymów kwalifikują je do tej kategorii.

Weźmy np. kilkumetrowe odległości między stacjami, na makiecie musimy skrócić je nawet do 6 razy mniej niż wynika to z obliczeń w różnych skalach.

To samo tyczy się szczegółów modeli lokomotyw, oraz innych akcesorii modelowych.

Najważniejsze jest, aby odwzorowanie modeli było staranne, zbliżone i nieprzesadzone.

 

 

 

PODZIAŁKI

W modelarstwie kolejowym przyjęto wiele podziałek z różnymi dokładnościami czyli skale.
Zajmę się głównie podziałkami podstawowymi, które są popularne w Polsce.

Są to  skale: H0 lub (00)- [czytać należy ha zero lub zero zero] - 1:87

                                TT - [czytać należy te te ] - 1:120

                               i  N  -[czytać en ] - 1:160

Należy pamiętać, że są odstępstwa od tych skal i tak np. Firma Trix produkuje modele w skali 1:90, Firma Fleichmann, Rivarossi 1:82,

a firmy angielskie w skali 1:80 a nawet 1:76.

Różnice te dla amatora nie mają tak dużego znaczenia, dla konesera ma wielkie, ale każdy z tych modeli może poruszać się po znormalizowanych torach i to dla H0 będzie szerokość 16.5 mm, dla TT - 12 mm, dla N - 9 mm.

Istnieją również skale pośrednie tak zwane; wąskotorowe dla H0 to będzie H0m - 12 mm i H0e - 9 mm, oraz dla TT - skala TTm - 9 mm.

Dla skali N - nie ma.